Predavači i Mentori

Teodor Celakoski

Aktivista i radnik u kulturi

Aktivan je u domenu savremene umetnosti i kulture, institucionalne inovacija i političkog aktivizma. On je suosnivač Multimedijalnog instituta MaMa, doprineo je uspostavljanju Clubture mreže, kao i Kultura Nova – javne fondacije za razvoj neprofitnog sektora u polju nezavisne culture. Pored toga zaslužan je za osnivanje POGONA, hibridnog kulturnog centra koji je baziran na civilno – javnom partnerstvu. Poslednjih deset godina je angažovan u okviru inicijative Pravo na grad i kampanja koje su usmerene na borbu protiv privatizacije javnih prostora i dobara u Zagrebu i Hrvatskoj. Dobitnik je nagrade Evropske kulturne fondacije.