Alumni

Tamara Broćić

Arhitektonski fakultet

Zanimaju je prostori, praznine, predmeti, mape, priče, snovi, zvukovi, predstave, promene, tragovi, pokretne i nepokretne slike. Priroda i društvo, a posebno njihovo jedinstvo. Voli igru, istraživanje i upoznavanje. Rekreativno se bavi savremenim cirkusom. Ponekad fotografiše i piše. Ima želju da svoja iskustva pretoči u filmove.