Alumni

Sonja Trajković

Arhitektonski fakultet

Master inženjer arhitekture. Student demonstrator u projektantskom studiju docenta Verice Krstić. Na izbornom predmetu Arhitekte i građanske inicijative učestvovala je u pripremi i realizaciji projekta obnove
Doma kulture u selu Dojkinci na Staroj Planini.

Učestvovala je u studentskoj izložbi u sklopu Salona arhitekture 2017. godine sa projektom obnove krova Ustnove kulture Vuk Stefanović Karadžić, i 2018. sa grupnim projektom rađenim u okviru radionice na prvoj godini master studija – In:Continuum.

Od marta radi u organizaciji KidHub kao urednik produkcije. Učestvovala je u ralizaciji Dizajnaton takmičenja za decu na Mikser festivalu i kao moderator na Re:cap konferenciji. Zanima je participativni dizajn i aktiviranje najmlađih u donošenju odluka i oblikovanju održivih gradova.

Veštine

  • Analogna fotografija
  • Arhitektura
  • Digitalna fotografija
  • Javni govor
  • Produkcija