Alumni

Nina Krčum

Arhitektonski fakultet

Arhitektura je nešto što veoma voli, ali sam svoje sklonište pronašla je u umetnosti i svoju energiju i vreme usmerava ka tome. Izlagala je skulpture na grupnoj izložbi malog formata Svežina u organizaciji Kulturforum-a; nacionalni je kontakt za Evropsku Asocijaciju Studenata Arhitekture u Srbiji (EASA); ubila je deo on-site seminara Remembering Landscapes u saradnji saCzKD-om. Preispituje moć intuicije, inspirišu je banalne situacije, verbalizuje razmišljanja o savremenim dešavanjima u svetu umetnosti. Mediji kojima se najviše koristi jesu tekst, crtež, video, fotografija i skulptura. 

Veštine

  • Arhitektura
  • Ilustracija
  • Kustosiranje
  • Skulptura