Alumni

Milica Marković

Fakultet za medije i komunikacije | Psihologija

Nakon što je završila Treću beogradsku gimnaziju, upisala je psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije. Bavila se popularizacijom nauke od 2013. do 2018. godine kao demonstrator Centra za promociju nauke. Sa kolegama je osnovala Klub studenata psihologije „Akcioni potencijal“ u okviru kojeg je obavljala sve poslove od popunjavanja formulara do učestvovanja u Noći istraživača. Danas se najviše interesuje za organizacijsku psihologiju i menadžment ljudskih resursa. 

Veštine

  • Komunikacija
  • Organizacija