Alumni

Martina Kuzmanović

Građevinski fakultet I Menadžment, tehnologija i informatika

Radila kao menadžer i mlađi konsultant na nekoliko stambenih, ugostiteljskih i poslovnih građevinskih projekata u Beogradu. Usput se bavila modernim baletom, radila u pozorištu, pisala i čitala poeziju.

Preselila se u Varšavu, gde trenutno živi i radi kao menadžer u oblasti planiranja toka zaposlenih i procesa na jednom od projekata u internacionalnoj kompaniji Accenture. Uči poljski jezik. Usput planira da izda svoju knjigu pesama.

Prijavila se na NEP u nadi da će sklopiti i na pravi način usmeriti znanja koja poseduje iz različitih oblasti, otvoriti sebi nove opcije, razviti se, upoznati i umrežiti se sa pametnim, kreativnim i entuzijastičnim ljudima.