Alumni

Marko Stanković

Fakultet primenjene umetnosti

Student Fakulteta primenjenih umetnosti. Tri puta je samostalno izlagao, više puta nagrađivan, a nekoliko njegovih radova se nalaze u javnom prostoru. Od 2008. godine radi kao asistent na projektu “TERRATORIJA”.