Alumni

Marija Đorđević

Pravni fakultet | Nelt grupa

 Studirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zaposlena u kompaniji Nelt od 2010. godine.

Nelt Co doo, oktobаr 2013. – sektor interne kontrole i revizije Nelt Grupe

Nelt Co doo, maj 2011.- oktobar 2013., sektor računovodstva i finansija, asistent

Nelt Co doo, decembar 2010.- maj 2011., sektor računovodstva i finansija, odeljenje kupaca, praksa