Predavači i Mentori

Luka Knežević Strika

Fotograf / Predsednik upravnog odbora NKKS

Freelance fotograf iz Beograda, specijalizovan za dokumentarnu fotografiju. Radio za Exit, Share, Mikser, Dis-patch festival kao i za Noć Muzeja, Festival Nauke, CSR Biznis Forum i razne druge institucije. U slobodno vreme, koristi energiju i fotografiju za lične umetničke projekte, kao i rad sa kolektivom Belgrade Raw.Izlagao samostalno i sa kolektivom u Srbiji, Crnoj Gori, Austriji, Nemačkoj, Švedskoj.Jedan je od pokretača nagrade Povala koja se dodeljuje pojedincima, za doprinos ovdašnjoj sceni savremene vizuelne umetnosti, a sastoji se od novčanog iznosa prikupljenog različitim a(u)kcijama ili donacijama koje iniciraju svi zainteresovani. Cilj pokretanja ove nagrade jeste želja da se skrene pažnja na brojne dobre prakse u razvoju umetničke scene: lične doprinose, značajne ideje, poduhvate, pomake, nova vrednosna merila, posebnost i inovativnost.

Trenutno je na poziciji predsednika Upravnog odbora Nezavisne kulturne scene Srbije, asocijacija organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Važnije izložbe:

2011 Kc Grad „Norveška Šuma“ (samostalna)

2011 Donumenta Regensburg Nemačka (Belgrade Raw)

2012 Montartfon Šruns Austrija (samostalna)

2012 Fotodokumenti 02 (Belgrade Raw)