Alumni

Ksenija Tajsić

Arhitektonski fakultet

2015. godine upisuje osnovne, a 2018. master studije arhitekture u Beogradu.

Tokom studija učestvovala je na različitim radionicama organizovanim od strane Arhitektosnkog fakulteta u Beogradu, fakulteta „ETH Cirih“, Arhitektonskog fakulteta u Roterdamu, „Centra za promociju nauke“, „Centra za kulturnu dekontaminaciju“,  muzeja „Macura“, „Mladih istraživača Srbije“, sa temama vezanim za arhitekturu, urbanizam, dizajn, ekologiju, nauku i umetnost…

Svoje radove izlagala je na godišnjim izložbama odabranih studentskih radova na Arhitektonskom fakultetu i u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Arhitektonske veštine unapređivala je na stručnim praksama u Srbiji i Libanu.

U oktobru 2019. nastavlja studije na Bauhaus Univerzitetu u Vajmaru – Smer Media Architecture, kao stipendista DAAD-a.

Veštine

  • 3D modelovanje
  • Dizajn
  • Projektovanje
  • Šivenje