Alumni

Katarina Živković

Fakultet dramskih umetnosti Radio i pozorišna produkcija

Trenutno se borim sa prevelikom količinom motivacije, a premalom količinom discipline. Uglavnom je to osećaj da svojim radom zaista mogu da pokrenem druge i napravim promenu, kakva god da je.

Počela sam malo aktivnije da se bavim kulinarstvom, tako da mi je miris nezagorelog trenutni favorit..