Predavači i Mentori

Jovana Timotijević

Zajedničko.org

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Nakon što je stekla zvanje mastera na Studijama roda, na Fakultetu političkih nauka nastavila je sa doktorskim studijama. Njena teorijska istraživanja i aktivistički rad presecaju savremenu političku teoriju, feminističku kvir teoriju i urbane kritičke studije. Deo je tima Institituta za urbane politike (Ministarstvo prostora) i jedna od osnivačica Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara.