Predavači i Mentori

Ivan Brkljač

Suosnivač i predsednik Mokrin House

Suosnivač i predsednik Mokrin House, prvog coliving projekta u Jugoistočnoj Evropi i jedan od pionira u oblasti ruralnog coworking-a i colivning-a.