Alumni

Davor Telišman

Beogradska Poslovna Škola | Nelt Grupa

Prijavio se na Nelt edukativni program radi sticanja novih veština i znanja.