Predavači i Mentori

Darko Marković

Trener i konsultant

Darko Marković je profesionalni trener i konsultant. Prema formalnom obrazovanju je diplomirani psiholog. Radio je sa velikim brojem organizacija civilnog društva, međunarodnih institucija i kompanija. Jedan je od osnivača Grupe ”Hajde da…” i vlasnik agencije Inn.Side – learning and development. U svom radu pomaže liderima, timovima i organizacijama da pronađu odgovore na aktuelne i buduće izazove, kao i da uspostave strategije za kontinuirano učenje i razvoj. Učesnik je i inicijator više inicijativa za bolje prepoznavanje neformalnog obrazovanja u Srbiji, kao i na evropskom nivou.