Predavači i Mentori

Ana Pavlović

Interne komunikacije Nelt Grupe

Diplomirala produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti. Sedam godina iskustva u oblasti internih komunikacija i Employer brendinga.