Alumni

Aleksandra Obradović

Fakultet organizacionih nauka | Nelt grupa

Jedna od ideja o kojim razmišlja je pokretanje kreativne radionice za pravljenje dekoracija.

Želi da kroz projekat razvija ideje, a sa ostalim učesnicima razmenjivala je iskustva nadajući se da će kroz edukativni materijal i radionice dodatno usavršiti svoje veštine i unaprediti se profesionalno.