ZAJEDNIČKA DOBRA I DRUŠTVENA REPRODUKCIJA

Razgovor o mogućnostima konceptualizacije i uspostavljanja drugačije ekonomije koja ne počiva na ekstraktivnim mehanizmima i tržišnim principima karakterističnim za kapitalizam, već na ideji zajedničkog dobra.

Kroz pregled i analizu institucija i načina kojima se u postojećem ekonomskom sistemu obezbedjuje ljudska i društvena reprodukcija (svojina, proizvodnja, razmena, potrošnja, rad itd.) predavanje otvara potencijalne drugačije putanje za njihovo ostvarivanje.

Predavanje je predstavilo aktivnosti i načine funkcionisanja platforme zajedničko.org čija misija je da doprinese izgradnji pravednog, ravnopravnog i solidarnog društva utemeljenog na praksama demokratskog učešća i kontrole, participativnog upravljanja, zadružnog, javnog i društvenog vlasništva, te ekonomske aktivnosti koja je zasnovana na načelima samoorganizacije, saradnje i solidarnosti. https://zajednicko.org/

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!

Predavači:

  • Aleksandra Savanović

    Istraživačica/Projektna menadžerka

    Diplomirala je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a zvanje mastera stekla na Institutu za sociologiju Freie Univerzitetu u Berlinu. Bavi se temama na preseku između politike, ekonomije i tehnologije, pre svega digitalnom transformacijom i budućnošću rada, političkom ekonomijom interneta, i konceptom zajedničkih dobara (commons). Radila je kao projektna menadžerka u Novoj Iskri, jedna je od urednica magazina Zent i jedna od osnivačica i članica Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara.…

  • Jovana Timotijević

    Zajedničko.org

    Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Nakon što je stekla zvanje mastera na Studijama roda, na Fakultetu političkih nauka nastavila je sa doktorskim studijama. Njena teorijska istraživanja i aktivistički rad presecaju savremenu političku teoriju, feminističku kvir teoriju i urbane kritičke studije. Deo je tima Institituta za urbane politike (Ministarstvo prostora) i jedna od osnivačica Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara.…