Iva Čukić je diplomirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmerenje i oblast njenog istraživanja odnose se upravljanje i raspolaganje prostorom, urbana zajednička dobra, kao i na tačke susreta institucionalnog, planskog i normativnog okvira sa oblicima neformalnih praksi. Od 2011. je ko-osnivačica i članica udruženja Ministarstvo prostora, koje se bavi pitanjima razvoja gradova, urbanim politikama i transformacijama.…