Pozorišni, video i audio reditelj, i redovni profesor na predmetu Režija zvuka, na Katedri za pozorišnu i radio režiju Fakulteta dramskih umetnosti. Profesorka Stefanović je osnivač i rukovodilac "Sobe 64"- Laboratorije za doživljaj zvuka, koja je napravljena sa idejom da se kreira prostor u kome se savremena naučna i tehnološka dostignuća susreću sa savremenim umetničkim istraživanjem i eksperimentom u oblasti zvuka. Osnivač je i studentske nagrade Radio Beograda za kreativni doprinos radio-režiji, koja od 2008. godine nosi ime Nede Depolo.…