TIMSKA KULTURA I KOLABORATIVNE UMETNIČKE PRAKSE

Druga u nizu, mentorska radionica u okviru četvrtog ciklusa Nelt edukativnog programa.

Kroz razgovor, prezetaciju i praktične vežbe, ova radionica je predstavila važnost rada u timu, kao i specifičnosti kada je u pitanju strateško i kreativno promišljanje ali i realizacija aktivnosti koje sprovodi grupa. Polaznicima je raznolikost primera rada u timu, pružena kako iz ugla projektnog menadžmenta, tako i kroz primere avangardnih kolektiva savremene umetničke prakse.

Radionica je ukazala na to, koje specifične veštine treba da unapredimo, kako bi postali produktivan deo uspešnog multidisciplinarnog tima, koji bi trebalo da prepozna, artikuliše i definiše relevantne izazove i probleme u društvu, ali i da preuzme aktivnu ulogu u njihovom rešavanju. Istovremeno je predstavila alate i metode za kreiranje i održavanje dobre timske dinamike i kulture.

Istraživanja pokazuju da timovi mogu brže, lakše i efikasnije da uočavaju probleme i izazove, ali i da pruže bolja rešenja i strategije za unapređenje procesa rada kako u umetničkim kolektivima, tako i u društveno angažovanim inicijativama i preduzetničkim poduhvatima.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!

Predavači:

  • Milica Pekić

    Istoričarka umetnosti i kustos

    Istoričarka umetnosti i kustos iz Beograda. Doktorirala je 2018. godine na Odseku za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U svom istraživanju bavi se politikama konfrontacije u umetničkim praksama, avangardama druge polovine 20. veka, potencijalom institucionalne transformacije i novim modelima zajedničkog upravljanja javnim resursima kulture.Suosnivač je KIOSK platforme za savremenu umetnost, a od 2003. do danas aktivno učestvuje u stvaranju, razvoju i kustoskim projektima platforme. Kustos galerije O3ONE u Beogradu od 2004. do 2007 i kustos Galerije12HUB od…

  • Nana Radenković

    Suosnivač/Menadžer programa Nova Iskra

    Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih…