SVET DANAS: ULOGA POJEDINCA I KOLEKTIVA

Prva u nizu, mentorska radionica u okviru Četvrtog ciklusa Nelt edukativnog programa.

Šta donose kontinuirane ekonomske, demografske, ekonomske, ekološke i tehnološke promene? Na koji način da se pripremimo i osnažimo za aktivno učešće u nadolazećim trendovima. Kako da osnažimo pojedince i organizacije da razumeju sopstvenu ulogu u svetu danas.

Na koji način funkcionišu institucije, a na koji način organizacije i pojedinci iz drugih sektora? Šta su okviru delovanja i moguće alternative postojećim okvirima društvenog angažovanja.

Kroz kratki pregled aktuelnih inicijativa usmerenih ka transformaciji postojećeg institucionalnog okvira otvorili smo pitanja funkcije institucija u savremenom društvu kao i uloge civilnog sektora u aktivnom promišljanju potencijalnih alternativa koje mogu da odgovore na sve brže promene sa kojima se suočavamo.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!

Predavači:

  • Nana Radenković

    Suosnivač/Menadžer programa Nova Iskra

    Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih…

  • Milica Pekić

    Istoričarka umetnosti i kustos

    Istoričarka umetnosti i kustos iz Beograda. Doktorirala je 2018. godine na Odseku za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U svom istraživanju bavi se politikama konfrontacije u umetničkim praksama, avangardama druge polovine 20. veka, potencijalom institucionalne transformacije i novim modelima zajedničkog upravljanja javnim resursima kulture.Suosnivač je KIOSK platforme za savremenu umetnost, a od 2003. do danas aktivno učestvuje u stvaranju, razvoju i kustoskim projektima platforme. Kustos galerije O3ONE u Beogradu od 2004. do 2007 i kustos Galerije12HUB od…