Bavi se investicionim bankarstvom u Londonu gde je partner u grupi za investicione fondove pri Barclays Capital-u / Barclays Bank plc gde je zadužen je za odnose sa najvećim svetskim i evropskim investicionim fondovima u Londonu. Slavko je zavrsio osnovne studije političkih nauka pri Middlebury College-u, u SAD-u i takođe ima diplomu l'Institut d'etudes politiques de Paris-a.  Završio je magistarske studije u biznisu i finansijama pri Harvard University-u u SAD-u.  Ranije je radio za Vladu Republike Srbije kao i za banku porodice Rotshchild.  Jedan je od osnivača ICT Hub Ventures-a, prvog “venture capital” fonda na Balkanu.  Govori srpsko-hrvatski,…