Amira Fazlagić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Član je UNICEF tima na projektu “Baby friendly, mother friendly” u Srbiji. Predavač USAID-a na projektu genetskog skrininga u trudnoći za Srbiju. Predsednik Nacionalne asocijacije za unapređenje i razvoj regenerativne medicine. Savetnik za medicinska pitanja najveće evropske banke matičnih ćelija Cryo-Save. Član Centra za bioetičke studije. Generalni sekretar Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku. Učesnik projekta blizanačke trudnoće koju vodi Medicinski univerzitet iz Toronta, Kanada. Direktor Festivala zdravlja…