Istoričar umetnosti po obrazovanju. Bavio se arheologijom, dokumentarnim filmom i prevođenjem, a bio je kustos u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. U Centru za promociju nauke radi poslednjih šest godina. Rukovodilac je Sektora za međunarodnu saradnju CPN-a i koordinator nekolicine projekata koji za cilj imaju promociju nauke i umetnosti, i povezivanje obrazovnog sistema, istraživača i zajednice u kojoj rade (nacionalni rukovodilac EU projekta European digital Art and Science Network – Art & Science (Kreativna Evropa); CREATIONS (Horizont 2020); regionalni koordinator FP7…