Diplomirala je na slikarskom odseku 1999. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a doktorirala 2015. na Učiteljskom fakultetu u Beogradu u oblasti didaktičko-metodičkih nauka (metodikа nastave likovne kulture). Radi na Učiteljskom fakultetu u Beogradu na katedri za metodike umetničkih predmeta. Aktivno učestvuje u različitim projektima namenjenim likovnom obrazovanju dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao autor, saradnik i realizator u različitim kulturnim institucijama (Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Dečji kulturni centar Beograda, Dečje odeljenje Biblioteke grada Beograda itd.)…