Rad umetnika Vladimira Perića pripada polju konceptualne umetnosti i može se podeliti u tri faze – stvaralački period kada je izlagao pod pseudonimom Talent (1986–1996), zatim kao osnivač i član grupe Talent Factory (1996–2006) nakon čega izlaže pod svojim imenom kao i u okviru novog desetogodišnjeg projekta Muzej detinjstva (2006–2016). Do sada je izlagao 57 puta samostalno i na više od dve stotine grupnih izložbi. Na 55. Venecijanskom bijenalu izlagao je u Nacionalnom paviljonu Srbije zajedno sa Milošem Tomićem.…