DESIGN THINKING I REŠAVANJE KOMPLEKSNIH PROBLEMA

15/03/2019

17:00

Četvrta, u nizu, dvodnevna mentorska radionica u okviru Nelt edukativnog programa.

Kroz niz vežbi ova radionica je identifikovala oblasti interesovanja polaznika četvrte generacije Nelt edukativnog programa i pružila alate za detaljniju analizu specifičnosti izazova, kao i za mapiranje relevantnih aktera u tim poljima, kako u lokalnom, tako i u regionalnom i globalnom kontekstu.

Ova radionica imala je za cilj osnaživanje pojedinca za preuzimanje aktivne uloge u procesima transformacije društva, ali i da podigne razumevanje o zajedničkim  elementima u okviru identifikovanih izazova koji se mogu analizirati i potencijalno rešavati kolaborativno kroz radne i projektne timove.

Design thinkig se koristi kao alat u procesu rešavanja složenih društvenih/ekonomskih/ekoloških izazova koji podrazumevaju multidisciplinarne i intersektorske pristupe u procesu dizajniranja opsežnih i dugoročnih rešenja koja odgovaraju na različite potrebe različitih korisnika.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!

Predavači:

  • Nana Radenković

    Suosnivač/Menadžer programa Nova Iskra

    Jedan od suosnivača Nova Iskre, gde je od samog početka aktivno angažovana na izradi specijalno dizajniranih edukativnih programa za širu zajednicu našeg haba i šire javnosti. Nana je posvećena stvaranju posebnih obrazovnih programa s ciljem da mladima koji su u procesu iztraživanja, kao i preduzetnicima koji su na početku razvoja svog biznisa obezbedi okvir za savladavanje veština i lično i profesionalno unapređenje koja su neophodna kako bi uspeli da se prilagodimo promjenljivom tržištu rada, kao i izazovima ekonomskih i društvenih…

  • Milica Pekić

    Istoričarka umetnosti i kustos

    Istoričarka umetnosti i kustos iz Beograda. Doktorirala je 2018. godine na Odseku za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U svom istraživanju bavi se politikama konfrontacije u umetničkim praksama, avangardama druge polovine 20. veka, potencijalom institucionalne transformacije i novim modelima zajedničkog upravljanja javnim resursima kulture.Suosnivač je KIOSK platforme za savremenu umetnost, a od 2003. do danas aktivno učestvuje u stvaranju, razvoju i kustoskim projektima platforme. Kustos galerije O3ONE u Beogradu od 2004. do 2007 i kustos Galerije12HUB od…