Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirao na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Izlaže od 1975. godine. Dobitnik je nagrade Memorijala Nadežda Petrović i nagrade Oktobarskog Salona. Bio urednik za teoriju u časopisu Moment. Do 1997. godine je bio direktor i glavni urednik New Momenta, časopisa za vizuelnu kulturu. 1998. godine je objavio knjigu Presecanje haosa (Geopoetika) i monografiju Art Sessions: Era Milivojević (2001). Bio je umetnički direktor i selektor BELEF-a 2003. i 2004. godine i umetnički direktor Bijenala mladih u…