Akustika – polje susretanja

Profesori sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Miomir Mijić i Dragana Šumarac Pavlović održali su predavanje na temu „Akustika – polje susretanja fizike i umetnosti, analognog i digitalnog, elektronike i mehanike, psihologije i inženjerstva“. Predavanje se bavilo različitim temama u oblasti zvuka – nastankom i oblikovanjem kontrolisanih zvukova, kao i mogućnostima koje pružaju analogni i digitalni zvuk danas.

Predavači:

  • Dragana Šumarac Pavlović

    Docent na Elektrotehničkom fakultetu

    Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smeru Tehnika komunikacija. Na istom fakultetu je magistrirala na smeru Tehnička akustika. Doktorsku tezu je odbranila iz oblasti tehničke akustike. Docent je na katedri za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i predavač je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu, gde drži predmete Akustika I i Akustika II. Dragana Šumarac Pavlović i Miomir Mijić su autori akustičkog dizajna opere u Mariboru, opere u Ljubljani, Beogradske arene, pozorišta Duško Radović, sale Doma omladine u…

  • Profesor sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, održao je predavanje na temu "Akustika - polje susretanja fizike i umetnosti, analognog i digitalnog, elektronike i mehanike, psihologije i inženjerstva". Predavanje se bavilo različitim temama u oblasti zvuka - nastankom i oblikovanjem kontrolisanih zvukova, kao i mogućnostima koje pružaju analogni i digitalni zvuk danas. Dragana Šumarac Pavlović i Miomir Mijić su autori akustičkog dizajna opere u Mariboru, opere u Ljubljani, Beogradske arene, pozorišta Duško Radović, sale Doma omladine u Beogradu, domova kulture, bioskopa,…