Vesti

Kompanija NELT dobitnik Virtus nagrade

17. marta 2017.

VIRTUS Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora za 2017. godinu ističe u prvi plan izuzetno uspešno, osmišljeno i dugoročno partnerstvo kompanije sa jedne i organizacije civilnog društva sa druge strane u cilju rešavanja nekog ozbiljnog društvenog problema.

Ovde partnerstvo najpre podrazumeva međusektorsku saradnju, zajedničke napore i akciju za rešavanje problema pre nego finansijsku podršku. Nagrada se dodeljuje uzimajući u obzir stepen uključivanja kompanije u taj proces, rezultate i efektivnost podrške, kvalitet komunikacije među stranama, perspektivnost te saradnje kao i inovativnost u pristupu u rešavanju problema ili potrebe. Ova nagrada bi trebalo da pokrene ostale kompanije da razmišljaju u sličnom smeru.

Kompanija Nelt je dobitnik nagrade za strateško partnerstvo sa kreativnim habovima G12 HUB i Nova Iskra. Nagradu Virtus dodeljuje Trag fondacija koja kroz svoje brojne aktivnosti podstiče ljude da se aktivno uključe u poboljšanje života u mestima u kojima žive.

tragfondacija.org